Call Center 080-000-9800   Cosmetic Surgery Center 092-501-5001      Make an Appointment
Contact E-mail customer@theklinique.com, ceo@theklinique.com
Customer Service 080-000-6336  
รู้จัก THE KLINIQUE
คลินิกที่ดูแลรักษาผิวพรรณโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์ ทั้งใน และต่างประเทศ ผสมศิลปะความงาม และนวัตกรรมที่ทันสมัยจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา

Hi-end คลินิกที่เปิดให้บริการตรวจรักษาด้านผิวหนังและความงาม รวมไปถึงการให้บริการด้านการดูแลรักษาแบบองค์รวม ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพและเป็นทำเลที่มีการแข่งขันสูง เดอะคลีนิกค์ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง ประสิทธิภาพของการรักษา ความซื่อสัตย์และจริยธรรม เพื่อให้คนไข้ได้สิ่งที่ดีที่สุด

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเดอะคลีนิกค์ คลินิก

เป็นแพทย์ด้านศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนังที่มีความรู้ ความชำนาญ ได้วุฒิบัตรผิวหนังการศึกษาทั้งไทย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ พร้อมด้วยพนักงานที่ผ่านการอบรมทั้งด้านข้อมูล ความรู้ และการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน นอกจากนี้เดอะคลีนิกค์ยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้แพทย์มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยตลอด เช่น การเข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ การทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ต่างๆ ทีมแพทย์ ทุกท่านยินดีที่จะให้การดูแล วิเคราะห์สภาพปัญหาผิว และให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาในการรักษาโดยละเอียด

การันตีคุณภาพ บริการเต็มคุณค่า ราคายุติธรรม

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้การรักษาของเดอะคลีนิกค์ ล้วนเป็นเทคโนโลยีระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับและตรวจสอบจาก US FDA (อ.ย.ของสหรัฐอเมริกา) ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและประสิทธิภาพ และผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยกับผิวคนไทยและเอเซีย เราซื่อสัตย์ และพร้อมจะบอกความจริงเกี่ยวกับเลเซอร์และผลการรักษา และให้คนไข้คาดหวังผลการรักษาตามความเป็นจริง