CRM (Customer Relationship Management)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : CRM (Customer Relationship Management) รายได้ 25,000 – 50,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 25 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อประสานงานหรืองานด้านลูกค้าสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ประสานงานไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้   หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่รับฟังความต้องการของลูกค้า และประสานงานในการช่วยเหลือลูกค้า สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีการบริการ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ความสามารถในการทำงานเป็นทีม   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง […]

Editor & Content

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Editor & Content รายได้ 25,000 – 50,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 25 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ด้านความงาม,เครื่องสำอาง,การตลาดออนไลน์ มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า   หน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ Content จัดหา จัดการ ดูแล และประสานงานกับ Marketing ในการสร้างเนื้อหาต่างๆ เขียนเนื้อหา สำหรับการโฆษณาทั้ง ออนไลน์ social media และ รูปแบบการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท รับฟังและร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง content บนสื่อ online ให้น่าสนใจ น่าค้นหา พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น สอดคล้อง […]

HR Manager

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : HR Manager รายได้ 45,000 – 70,000+++   คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 5-7 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่องานสูง บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน สามารถใช้ Internet / MS-Office ได้เป็นอย่างดี และใช้ช่องทาง Social Media มาปรับใช้ในงานได้   หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร ทั้งในด้าน HRM และ HRD ตามแผนกลยุทธ์ทางด้านบุคคล กำหนดทิศทาง กำกับ และพัฒนา งานด้านบุคคล วางแผน ควบคุม และผลักดัน กิจกรรมทางด้านงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูป […]

Specialist(ทรีทเม้นต์) / Head Specialist (หัวหน้าทรีทเม้นต์)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Specialist(ทรีทเม้นต์) / Head Specialist (หัวหน้าทรีทเม้นต์) รายได้ 17,000 – 30,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 18 – 40 ปี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอาใจใส่ลูกค้า รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า หากมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการด้านการขายของคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ   หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำทรีทเม้นต์ให้ลูกค้า และดูแลงานด้านบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับลูกค้า ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์หัตถการ   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ค่าเดินทาง เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร หรือ […]

Service-Reception / ผู้จัดการสาขา(ประชาสัมพันธ์)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Service-Reception / ผู้จัดการสาขา(ประชาสัมพันธ์) รายได้ 17,000 – 30,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 20 – 35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอาใจใส่ลูกค้า รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า   หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลหน้าสาขา ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลลูกค้า และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง […]

Consultant (ที่ปรึกษาการขาย)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Consultant (ที่ปรึกษาการขาย) รายได้ 50,000 – 100,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 20 – 45 ปี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า หากมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการด้านการขายของคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ   หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับผู้รับบริการ รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ติดตามงานบริการหลังการขาย   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ค่าเดินทาง เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร หรือ งานแต่งงาน ประกันสังคม มีอบรมและพัฒนาตนเอง,เทรนคอร์สความงามต่างๆ ติดต่อเราฝ่ายบุคคลได้ที่  […]

Consultant Manager (ผู้จัดการส่วนขาย)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Consultant Manager (ผู้จัดการส่วนขาย) รายได้ 150,000 – 500,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 30 – 45 ปี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า หากมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการด้านการขายของคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ   หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหาร ดูแล และพัฒนาลูกทีมเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามที่เป้าหมายที่กำหนดให้สำเร็จ ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับผู้รับบริการ รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย , ปิดการขาย ติดตามงานบริการหลังการขาย   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ค่าเดินทาง […]

New Thermage ทั่วหน้า & ลำคอ 1200 Shot !!! คุ้มสุดๆ เพียง 69,900 บาท พิเศษสำหรับลูกค้า THE KLINIQUE

New Thermage ทั่วหน้า & ลำคอ 1200 Shot !!! คุ้มสุดๆ เพียง 69,900 บาท พิเศษสำหรับลูกค้า THE KLINIQUE ลงทะเบียนรับสิทธิวันนี้ รับทันทีสิทธิพิเศษอีกมากมาย ฉลองครบรอบ 10 ปี THE KLINIQUE  New Thermage โปรแกรมยกกระชับใบหน้า เก็บเหนียง ฟื้นฟูผิว สลายไขมันบนใบหน้าและลำคอ ช่วยให้คุณหน้าเรียวกระชับยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจ ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องที่ THE KLINIQUE เท่านั้นนะคะ **จำกัดวันละ 5 สิทธิ์เท่านั้นนะคะ** มั่นใจผลลัพธ์ไว้ใจทีมแพทย์ THE KLINIQUE อันดับ 1 เอเชียแปซิฟิก ด้านยกกระชับปรับรูปหน้า ปี 2016, 2017 และ 2019 อันดับ 1 ด้านการลดริ้วรอยและเพิ่มมิติให้รูปหน้า ปี 2014-2019 อันดับ […]

มั่นใจผลลัพธ์ไว้ใจทีมแพทย์ THE KLINIQUE

THE KLINIQUE Anatomy Master Class : Facial Anatomy workshop (LAB) Lecture with soft cadaveric demonstration, Injection demonstration in soft cadaver ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมแพทย์ THE KLINIQUE ไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจและเชี่ยวชาญ ในการให้บริการและดูแลคุณลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

Active NK Cells

ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร ระบบภูมิคุ้มกัน (IMMUNE SYSTEM) คือ ระบบในการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายเรา ซึ่งมีอยู่ 2 ระบบด้วยกัน คือ ภูมิคุ้มกันที่มีมาโดยกำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจง (Innate immunity) และระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะ หรือระบบภูมิคุ้มกันที่มีการสร้างขึ้นมาเองในภายหลัง (Adaptive immunity) ทั้ง 2 ชนิดจะถูกสร้างขึ้นจากอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันผ่านกระบวนการทางชีวภาพ โดยหน้าที่หลักของระบบนี้คือ การป้องกันและต้านทานการติดโรคต่างๆ หากระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง โอกาสที่จะเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ก็น้อยลง ระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาโดยกำเนิดจะเป็นเหมือนทหารในแนวหน้าที่จะคอยต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ส่วนภูมิคุ้มกันจำเพาะก็จะเป็นเหมือนกองหนุนที่จะคอยช่วยเหลือในยามฉุกเฉินและมีความจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมนั้นๆ มากขึ้นนั่นเอง   ความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ที่มีมาโดยกำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจง ระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจง (Innate immunity) เป็นด่านแรกในการต่อสู้และป้องกันเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย กลไกนี้ไม่จำเพาะเจาะจง (Specificity) กับเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่มีความสามารถในการป้องกันโรคได้หลายชนิด ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันชนิดนี้ประกอบด้วย การป้องกันที่บริเวณผิวหนัง หรือเยื่อบุต่าง ๆ และการป้องกันป้องกันโดยปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ รวมทั้ง Active NK Cells (Natural killer cells) ด้วย หากระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงดีทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ร่างกายก็จะมีความพร้อมในการต้านทานการรุกรานของเชื้อโรคต่างๆ […]

1 2 3 6