Senior Marketing

รายละเอียดตำแหน่งงาน : Senior Marketing รายได้ 22,000 +++ คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาการตลาด / สาขาการจัดการ / สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้าน Marketing โดยเฉพาะด้านธุรกิจความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเข้าใจและความสามารถในงานด้าน Social Media,Content Writing, Marketing Compain, SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดส้างสรรค์ สามารถคิดธีมงาน มีทักษะในการนำเสนอ และประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถวางแผนและเสนอกลยุทธ์ในการจัดการงานได้ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะการกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี รักความก้าวหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบ อัพเดทสินค้าที่มีกระแสและน่าสนใจ และติดต่อกับบริษัท สำรวจตลาด เพื่อดูความนิยมสินค้าต่างๆ วางแผนโปรโมชั่น สินค้า พร้อมสื่อต่างๆในร้าน (ป้ายโปรโมชั่น ป้ายราคา สื่อการขายหน้าร้าน) วางแผนการจัดวางสินค้าในร้าน เพื่อความสะดวกและสวยงาม […]

Merchandise Assistant Manager

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Merchandise Assistant Manager รายได้ 32,000 +++   คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาการตลาด / สาขาการจัดการ / สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 1-4 ปี ด้าน Marketing โดยเฉพาะด้านธุรกิจความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเข้าใจและความสามารถในงานด้าน Social Media,Content Writing, Marketing Compain, SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Ms.Office พื้นฐานได้ ชอบการเรียนรู้และพัฒนา สามารถวางแผนและเสนอกลยุทธ์ในการจัดการงานได้ มีความรู้ความสามารถในการคัดสรรและสรรหาบริษัทคู่ค้า(Out Source) มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ ทัศนคติที่ดี อัธยาศัยดี มีความสามารถในบริหาร Stock สินค้า/ผลิตภัณฑ์ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะการกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี รักความก้าวหน้า   หน้าที่ความรับผิดชอบ คัดสรรสินค้าใหม่ที่เข้ามาจำหน่ายเพื่อให้เกิดยอดขายที่ดี […]

CRM (Customer Relationship Management)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : CRM (Customer Relationship Management) รายได้ 25,000 – 50,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 25 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อประสานงานหรืองานด้านลูกค้าสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ประสานงานไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้   หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่รับฟังความต้องการของลูกค้า และประสานงานในการช่วยเหลือลูกค้า สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีการบริการ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ความสามารถในการทำงานเป็นทีม   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง […]

Editor & Content

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Editor & Content รายได้ 25,000 – 50,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 25 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ด้านความงาม,เครื่องสำอาง,การตลาดออนไลน์ มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า   หน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ Content จัดหา จัดการ ดูแล และประสานงานกับ Marketing ในการสร้างเนื้อหาต่างๆ เขียนเนื้อหา สำหรับการโฆษณาทั้ง ออนไลน์ social media และ รูปแบบการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท รับฟังและร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง content บนสื่อ online ให้น่าสนใจ น่าค้นหา พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น สอดคล้อง […]

HR Manager

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : HR Manager รายได้ 45,000 – 70,000+++   คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 5-7 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่องานสูง บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน สามารถใช้ Internet / MS-Office ได้เป็นอย่างดี และใช้ช่องทาง Social Media มาปรับใช้ในงานได้   หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร ทั้งในด้าน HRM และ HRD ตามแผนกลยุทธ์ทางด้านบุคคล กำหนดทิศทาง กำกับ และพัฒนา งานด้านบุคคล วางแผน ควบคุม และผลักดัน กิจกรรมทางด้านงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูป […]

Specialist(ทรีทเม้นต์) / Head Specialist (หัวหน้าทรีทเม้นต์)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Specialist(ทรีทเม้นต์) / Head Specialist (หัวหน้าทรีทเม้นต์) รายได้ 17,000 – 30,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 18 – 40 ปี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอาใจใส่ลูกค้า รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า หากมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการด้านการขายของคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ   หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำทรีทเม้นต์ให้ลูกค้า และดูแลงานด้านบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับลูกค้า ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์หัตถการ   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ค่าเดินทาง เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร หรือ […]

Service-Reception / ผู้จัดการสาขา(ประชาสัมพันธ์)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Service-Reception / ผู้จัดการสาขา(ประชาสัมพันธ์) รายได้ 17,000 – 30,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 20 – 35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอาใจใส่ลูกค้า รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า   หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลหน้าสาขา ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลลูกค้า และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง […]

Consultant (ที่ปรึกษาการขาย)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Consultant (ที่ปรึกษาการขาย) รายได้ 50,000 – 100,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 20 – 45 ปี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า หากมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการด้านการขายของคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ   หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับผู้รับบริการ รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ติดตามงานบริการหลังการขาย   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ค่าเดินทาง เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร หรือ งานแต่งงาน ประกันสังคม มีอบรมและพัฒนาตนเอง,เทรนคอร์สความงามต่างๆ ติดต่อเราฝ่ายบุคคลได้ที่  […]

Consultant Manager (ผู้จัดการส่วนขาย)

  รายละเอียดตำแหน่งงาน : Consultant Manager (ผู้จัดการส่วนขาย) รายได้ 150,000 – 500,000 +++   คุณสมบัติ เพศชาย –หญิง อายุ 30 – 45 ปี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี , รักความก้าวหน้า หากมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการด้านการขายของคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ   หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหาร ดูแล และพัฒนาลูกทีมเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามที่เป้าหมายที่กำหนดให้สำเร็จ ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับผู้รับบริการ รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย , ปิดการขาย ติดตามงานบริการหลังการขาย   สวัสดิการ ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน โบนัส , ปรับเงินประจำปี เบี้ยเลี้ยง รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ค่าเดินทาง […]