David Filler ฟิลเลอร์น้องชาย เพิ่มขนาดน้องชาย มั่นใจ ไม่ต้องผ่าตัด

กายวิภาคของอวัยวะเพศชาย (Anatomy of male genitalia)

 • องคชาต (penis)
  • มีลักษณะเป็นแท่งยื่น ปกคลุมด้วยผิวหนัง ประกอบด้วยหลอดเลือดจำนวนมาก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(connective tissue) ส่วนปลายสุดมีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดเรียกว่า Glans penis ซึ่งมีเส้นประสาทและหลอดเลือดมากเป็นพิเศษ
  • โครงสร้างภายในขององคชาตประกอบด้วยกล้ามเนื้อฟองน้ำ 3 แท่ง โดย 2 แท่งด้านบนเรียกว่า Corpus cavernosum และ 1 แท่งด้านล่างเรียกว่า Corpus spongiosum ล้อมรอบท่อปัสสาวะ เมื่อมีการคั่งของเลือดในหลอดเลือดของกล้ามเนื้อฟองน้ำเหล่านี้จะทำให้องคชาติแข็งตัวขึ้น
 • อัณฑะ (testis)

 

 • เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สร้างตัวอสุจิ (Sperm) และสร้างฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) ห้อยอยู่นอกร่างกายในถุงที่เรียกว่าถุงอัณฑะ (Scrotum)
 • ภายในอัณฑะมีท่อยาวๆ ขนาดเล็กที่เรียกว่า Seminiferous tubules ที่ภายในประกอบด้วย Germ cells และ เซลล์พี่เลี้ยง Sertoli cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนกำกับการสร้างอสุจิ
 • เนื้อเยื่อที่อยู่นอกท่อ Seminiferous tubules ประกอบไปด้วยเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) เรียกว่า Leydig cell
 • ถุงเก็บตัวอสุจิใกล้อัณฑะ (epididymis)
  • เป็นทางผ่านของตัวอสุจิ ก่อนที่จะเข้าสู่หลอดนำอสุจิ (Spermatic cord)
  • ด้านในมีขน (Cilia) คอยพัดตัวอสุจิให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น
 • ถุงอัณฑะ (Scrotum)
  • ผิวหนังและกล้ามเนื้อที่ห่อหุ้มอัณฑะ
  • ช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการสร้างตัวอสุจิ
 • หลอดนำอสุจิ (Vas Deferens หรือ Spermatic cord)
  • เป็นท่อต่อจากถุงเก็บตัวอสุจิใกล้อัณฑะ ยาวประมาณ 1 ฟุต มีชั้นกล้ามเนื้อเรียบคอยบีบตัวเพื่อให้ตัวอสุจิเคลื่อนที่
 • ถุงสร้างสารบำรุงตัวอสุจิ (Seminal vesicles)
  • มี 2 ข้าง อยู่ด้านหลังกระเพาะปัสสาวะ ใกล้กับต่อมลูกหมาก
  • เปิดรวมเข้ากับหลอดนำอสุจิ เป็นท่อนำไปสู่ต่อมลูกหมากต่อไป
 • ต่อมลูกหมาก (Prostate gland)
  • สร้างนำเลี้ยงอสุจิ ทำให้ตัวอสุจิแข็งแรง
 • ต่อมคาวเปอร์ (Cowper gland)
  • อยู่ใต่ต่อต่อมลูกหมาก ทำหน้าที่สร้างสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะขณะที่มีความรู้สึกทางเพศ

สารพัดปัญหา “น้องชาย” ที่คุณผู้ชายเป็นกังวล

น้องชายเล็กหรือสั้น (Shorter-than-average penis, micropenis)

            “Micropenis” หรืออวัยวะเพศชายเล็ก คือ อวัยวะเพศชายหรือน้องชายมีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งนิยามโดยการที่ขนาดของน้องชายมีขนาดเล็กกว่า 2.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2.5 SD)

จากงานวิจัยของ The British Journal Of Urology ที่สำรวจผู้ชายอายุ 17 ปีขึ้นไป ชาติละ 50 คน ผลเฉลี่ยความยาวของน้องชายเมื่อแข็งตัวอยู่ที่ 5.16 นิ้ว และเส้นรอบวงเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 นิ้ว โดยชาติ “คองโก” มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ 7.1 นิ้ว ส่วนผู้ชายไทยมีอยู่ที่ประมาณ 4 นิ้ว ซึ่งสาเหตุของผู้ชายที่มีน้องชายสั้นหรือเล็กกว่าค่าเฉลี่ย มีดังต่อไปนี้

 1. พันธุกรรม (Genetic factors) เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อขนาดของน้องชาย
 2. ระดับฮอร์โมน (Hormonal factors) หากมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติช่วงระหว่างการเจริญเติบโต เช่น การสร้างฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองลดลง ก็ทำให้ฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) ถูกผลิตออกมาน้อยลง หรือ “hypogonadism” ทำให้น้องชายมีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ย
 3. ปัจจัยก่อนคลอด (Prenatal factors) ผลข้างเคียงใดๆ ที่เกิดกับทารกในครรภ์ อาจส่งผลกระทบต่อขนาดของอวัยวะเพศชายได้ เช่น การสัมผัสสารพิษ (toxins) หรือ การติดเชื้อ (infections) บางชนิด
 4. โรคประจำตัวตั้งแต่แรกเกิด (Congenital anomalies) เช่น hypospadias
 5. ปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ, การบาดเจ็บหรือการผ่าตัดบริเวณองคชาต ซึ่งทำให้เกิดพังผืดและน้องชายมีขนาดเล็กตามมาได้

อวัยวะเพศชายงอหรือเอียง

ทิศทางการชี้และการแข็งตัวของน้องชายมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยปกติความตึงของเอ็นจะช่วยพยุงให้อวัยวะเพศชายไม่โค้งงอหรือเอียงจนเกินไป แต่ถ้าหากน้องชายโค้งงอรุนแรง เช่น Peyronie’s disease ที่มีพังผืดแข็ง (plaque) บริเวณองชาต พังผืดนี้จะทำให้น้องชายโค้งงอและสูญเสียความยืดหยุ่น ซึ่งถ้าเป็นมากอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือฉีดยาสลายพังผืด เป็นต้น

เพิ่มความมั่นใจด้วยการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย (Penile enlargement)

ปัจจุบันพบว่าหนึ่งในปัญหากวนใจของคุณผู้ชายหลายๆ คน คือ น้องชายเล็ก สั้น หรือผิดรูป จึงค้นหาวิธีเพิ่มขนาดและปรับรูปร่างของน้องชายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีวิธีต่างๆ ดังนี้

 1. การเพิ่มขนาดน้องชายโดยวิธีการผ่าตัด
  • การผ่าตัดเพิ่มความยาวน้องชาย (Penile lengthening surgery) หรือที่เรียกว่า penile elongation (phalloplasty) โดยการผ่าตัดเอ็นที่ยึดองคชาตเข้ากับกระดูกหัวหน่าว (ligaments) ออกไป ทำให้น้องชายดูยืดยาวมากขึ้น แต่การผ่าตัดดังกล่าวมีความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น มีโอกาสเป็นแผลเป็น ทิศทางการชี้ขององคชาตมีมุมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ น้องชายสูญเสียความมั่นคง เป็นต้น
  • การผ่าตัดเพิ่มเส้นรอบวงของน้องชาย (Penile Girth enhancement) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเติมไขมันน้องชาย (Fat grafting) การผ่าตัดเสริมซิลิโคน (silicone)
 2. การเพิ่มขนาดน้องชายโดยวิธีที่ไม่ใช่การผ่าตัด
  • Penis pumps คือ อุปกรณ์ช่วยออกแรงดูด (suction) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตมาสู่น้องชายให้มากขึ้น กระตุ้นการแข็งตัว ซึ่งผลลัพธ์คงอยู่ได้ไม่นาน
 • Penis extenders คือ อุปกรณ์ช่วยเพิ่มแรงดึงเชิงกล ทำให้น้องชายยืดยาวออก ซึ่งจะผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ ใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล
 • Penis exercises คือ การออกกำลังกายน้องชายหรือนวดเพิ่มขนาดน้องชาย เช่น การนวดแบบ Jelqing หรือ Milking method หรือการจับรูดน้องชายเหมือนรีดนมวัว โดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือข้างที่ถนัดทำเป็นรูปห่วงรัดรอบโคนองคชาตแล้วรูดขึ้นเบาๆ ไม่ต้องรูดลง จากนั้นกลับมารูดขึ้นจากบริเวณโคนอีกครั้ง ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 3 นาที เมื่อนวดเสร็จให้ฝึกกระดกน้องชายขึ้นประมาณ 50 ครั้งพร้อมๆ กับขมิบก้น เป็นต้น

3.การฉีดฟิลเลอร์น้องชาย (Dermal filler) คือ การฉีด Hyaluronic acid-based filler เข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังของน้องชาย เพื่อเพิ่มความยาวและปรับรูปทรงให้กับน้องชาย โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น หรือที่โปรแกรม “David filler ” ซึ่งทาง THE KLINIQUE ทำหัตถการดังกล่าวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เพราะความสวยของคุณคือความสุขของเรา ให้ THE KLINIQUE ดูแลคุณ

สอบถามโปรโมชั่นหรือปรึกษาปัญหาผิวและรูปร่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

Line OA: http://bit.ly/TheKlinique

Facebook: https://www.facebook.com/TheKliniqueMedicalClinic

THE KLINIQUE

THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์) ผู้นำอันดับ 1 นวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าและลดริ้วรอย ระดับเอเชียแปซิฟิค ตอบโจทย์ทุกศาสตร์ความงามให้กับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของตัวเอง เน้นประสิทธิภาพการรักษาจากการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานสหรัฐอเมริกา USFDA และยุโรป ทั้งนี้ด้านการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ดูแลรูปร่าง ปัจจุบัน THE KLINIQUE มีเทคโนโลยีท่ีดีที่สุด และได้รับมอบรางวัลผ้นำอันดับ 1 ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติทําให้เดอะคลีนิกค์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรา