ปัญหาภาวะหน้าท้องแยกในแม่หลังคลอด ทำไมหลังคลอดหน้าท้องไม่กลับมาเหมือนเดิม ?

ชุดกล้ามเนื้อหน้าท้องประกอบไปด้วยกล้ามเนื้ออะไรบ้าง ?

ชุดกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านหน้าที่สำคัญมากกับร่างกายมีทั้งหมด 4 กล้ามเนื้อ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งเชิงโครงสร้างและการทำงาน ดังนี้

สาเหตุของภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยก

 • ภาวะหลังคลอด (post-partum)
 • ออกกำลังกายผิดวิธี
 • ความเครียด (stress) อันส่งผลต่อความตึงตัวของเนื้อเยื่อ fascia
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น

หน้าท้องแยกหลังคลอด (Diastasis Recti) คืออะไร

หน้าท้องย้วย พุงไม่ยุบ หลังคลอด เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่หลังคลอด เกิดจากกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด ซึ่งไม่ว่าจะออกกำลังกายยังไง หน้าท้องก็ยังไม่ค่อยยุบ มีความห้อยย้อย ขาดความกระชับ

กล้ามเนื้อ six-pack หรือ Rectus Abdominis Muscle ถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อคอลลาเจน ที่เรียกกันว่า Linea Alba
ขณะตั้งครรภ์มดลูกที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้หน้าท้องยืดขยายออก หากเนื้อเยื่อ Linea Alba ขาดความยืดหยุ่นก็จะทำให้หน้าท้องแยกออกจากกัน เกิดเป็นปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด รูปร่างแลดูไม่กระชับเหมือนตอนก่อนคลอด ซึ่งการแยกของกล้ามเนื้อหน้าท้องอาจแคบลงได้หลังจากมดลูกเข้าอู่หรือคลอดบุตรไปแล้วประมาณ 8 สัปดาห์

กลไกการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด

ขณะตั้งครรภ์จะมีแรงดันบริเวณหน้าท้องที่เพิ่มมากขึ้น จนอาจทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องไม่สามารถคงรูปร่างไว้ได้เหมือนเดิม กล่าวคือเมื่อมดลูกมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อที่เคยเล็กก็เกิดการขยาย หากกล้ามเนื้อหน้าท้องเกิดการยืดขยายมากเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหรือที่เรียกว่า “Diastasis recti” นั่นเอง

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์คลอดบุตรไปเรียบร้อยแล้ว รอยแยกอาจจะเล็กลงได้แต่ต้องใช้เวลานานถึง 8 สัปดาห์หรืออาจจะไม่สามารถกลับมากระชับเหมือนก่อนตั้งครรภ์ได้อีก อีกทั้งมีคนไข้บางคนเร่งออกกำลังกายอย่างหนักหลังคลอดแต่ไม่ถูกวิธีก็อาจเพิ่มความเสียหายให้กับกล้ามเนื้อมากขึ้น การพยุงอวัยวะช่องท้องภายในร่างกายไม่แข็งแรง ปวดหลัง และผิวบริเวณหน้าท้องไม่กระชับ ห้อยย้อยหรือย้วย

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด

 • อายุมากกว่า 35 ปี (over 35 years old)
 • ตั้งครรภ์แฝด (multiples)
 • ตั้งครรภ์ถี่ (multiple pregnancies)
 • มารดามีรูปร่างเล็ก (extremely petite)
 • ทารกในครรภ์น้ำหนักมาก (heavy baby)
 • การคลอดธรรมชาติ (vaginal delivery) เพราะการคลอดธรรมชาติจะเพิ่มความดันภายในช่องท้อง ทำให้เกิดรอยแยกระหว่างกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายกว่าปกติ

อาการแสดงของภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด

 • รอยแยกระหว่างกล้ามเนื้อหน้าท้องในคนไข้บางรายจะมีผิวสัมผัสคล้ายวุ้น(jelly-like texture) ตอนที่กล้ามเนื้อหน้าท้องมีการหดเกร็ง

อาการร่วมของภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด

 • ปวดหลัง (low back pain)
 • ปวดสะโพก (pelvic or hip pain)
 • เสียบุคลิกภาพ (poor posture)
 • ท้องผูก (constipation)
 • เดินหรือยกของลำบาก (Difficulty walking or lifting objects)

เราจะสังเกตภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกด้วยตนเองได้อย่างไร

 1. นอนราบลงไปที่พื้น งอเข่าทั้งสองข้าง เท้าวางราบไปกับพื้น
 2. วางมือชิดติดกันแล้วใช้ปลายนิ้วมือวางลงไปบนหน้าท้องระหว่างลิ้นปี่กับสะดือ หลังจากนั้นจิ้มค้างไว้โดยวางมือขนานไปกับหน้าท้อง
 3. ยกตัวขึ้นมาเหมือนกับการทำท่าซิทอัพแต่เกร็งไว้ในท่าขณะกำลังยกตัวขึ้นนั่ง
 4. ใช้ปลายนิ้วสัมผัสกล้ามเนื้อหน้าท้องและร่องลึกระหว่างกล้ามเนื้อ ถ้าคนปกติทั่วไปเมื่อทำท่านี้หน้าท้องจะถูกเกร็งและแข็งขึ้นมา แต่ในคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยก จะไม่รู้สึกแข็งตรงบริเวณที่กดแต่จะรู้สึกถึงร่องที่ยุบยวบลงไป

ในช่วงที่มดลูกยังไม่เข้าอู่เป็นช่วงที่คนไข้หลังคลอดจะมีปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแรงไปด้วย อาจทำให้มีอาการปวดหลัง อุ้งเชิงกรานไม่แข็งแรง หรืออาจทำให้เสียบุคลิกภาพได้ 

กล้ามเนื้อหน้าท้องแยกมีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่

รอยแยกอาจจะเล็กลงได้หลังคลอด 8 สัปดาห์ และพบว่าผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอดบางรายจะไม่หายกลับมาเป็นปกติแม้ว่าจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ตาม

ทำไมกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เอง ?

คุณแม่หลังคลอดหลายรายมีปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอดที่ไม่สามารถกลับมา

เหมือนเดิมได้ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. ความรุนแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องแยก(severity of the diastasis) โดยหากกล้ามเนื้อ

หน้าท้องแยกกันรุนแรงมาก จะมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้น้อย

 1. พันธุกรรม(genetics) เพราะในคนไข้บางรายมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อ่อนแอกว่าปกติ(weaker

connective tissue) จึงลดโอกาสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องหลังคลอดจะกลับมาใกล้ชิดกัน

 1. การตั้งครรภ์หลายครั้ง(multiple pregnancies) เพราะกล้ามเนื้อหน้าท้องผ่านการยืด

ขยายซ้ำๆ จนทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแยกห่างกันมากเกินไป จึงมีโอกาสที่จะกลับมา

เหมือนก่อนตั้งครรภ์ได้น้อย

 1. วิถีชีวิตประจำวัน(lifestyle) เนื่องจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันบางอย่าง เช่น การออก

กำลังกายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหลังคลอดแย่ลงกว่าเดิม หรือการที่มี

วิถีชีวิตแบบเนือยนิ่ง(sedentary lifestyle) ก็ลดโอกาสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องจะกลับมา

ใกล้ชิดกันได้อีกหลังคลอด

 1. อายุ(age) คือ เมื่ออายุมากขึ้น เนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะมีความยืดหยุ่นลดลง
 2. การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน(hormonal changes) เพราะฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์มี

ผลกระทบต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วร่างกายรวมถึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณหน้าท้องด้วย ซึ่งมี

ผลยาวนานถึงช่วงหลังคลอด ทำให้การชิดติดกันของกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นไปได้ยาก

 1. สัดส่วนและน้ำหนัก หรือ BMI(Body mass index) คือ คนไข้ที่มี BMI สูง จะมีไขมัน

ส่วนเกินรบกวนการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด

หายได้ยาก

การรักษาภาวะหน้าท้องแยกหลังคลอด

 • หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
 • เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอ่อนโยน
 • กายภาพบำบัด
 • Elastic belly bands
 • การผ่าตัดโดยศัลยแพทย์
  • Abdominoplasty คือ การผ่าตัดเพื่อพับและเย็บบริเวณตรงกลางที่อ่อนแอเข้าไว้ด้วยกัน
  • Laparoscopy คือ การผ่าตัดช่องท้องด้วยการส่องกล้อง ซึ่งทำให้เกิดแผลขนาดเล็กแทนที่จะเป็นแผลใหญ่ แต่อย่างไรก็ดีการผ่าตัดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเช่น การติดเชื้อ แผลเป็น เป็นต้น
 • ฟื้นฟูด้วย Emsculpt NEO ที่ THE KLINIQUE
  • นวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเฉพาะเจาะจง หรือ HIFEM(High Intensity Focused Electro-Magnetic field) ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก US FDA เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งได้มากถึง 20,000 ครั้งในเวลา 30 นาที กระตุ้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากถึงร้อยละ 16 ช่วยเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อและกระตุ้นการสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อในมัดกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วน และสลายไขมันส่วนเกินได้ถึงร้อยละ 19
  • เทคโนโลยี Synchronized RF ที่ปล่อยความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ ไปสะสมความร้อนในชั้นไขมัน กระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์ไขมันอย่างเป็นธรรมชาติ(Apoptosis)

เพราะความสวยของคุณคือความสุขของเรา ให้ THE KLINIQUE ดูแลคุณ

สอบถามโปรโมชั่นหรือปรึกษาปัญหาผิวและรูปร่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

Line OA: http://bit.ly/TheKlinique

Facebook: https://www.facebook.com/TheKliniqueMedicalClinic

THE KLINIQUE

THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์) ผู้นำอันดับ 1 นวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าและลดริ้วรอย ระดับเอเชียแปซิฟิค ตอบโจทย์ทุกศาสตร์ความงามให้กับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของตัวเอง เน้นประสิทธิภาพการรักษาจากการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานสหรัฐอเมริกา USFDA และยุโรป ทั้งนี้ด้านการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ดูแลรูปร่าง ปัจจุบัน THE KLINIQUE มีเทคโนโลยีท่ีดีที่สุด และได้รับมอบรางวัลผ้นำอันดับ 1 ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติทําให้เดอะคลีนิกค์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรา