HYPER SHOCKWAVE 25Hz ทางเลือกใหม่ของคุณผู้ชาย

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) คืออะไร?

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ(Erectile Dysfunction)เป็นปัญหาสำคัญของคุณผู้ชายหลายๆคน ที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถรักษาความแข็งตัวไว้ได้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศชายนั้นมีไม่เพียงพอหรือทำงานผิดปกติ

ความชุกของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจาก 30% เป็น 65% ของเพศชายทั้งหมดที่มีอายุประมาณ 40-80ปี โดยการรักษาส่วนใหญ่ในอดีตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 คือการรับประทานยากลุ่ม Phosphodiesterase 5 inhibitor (PDE5I) แต่อาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ผื่นขึ้น คัดจมูก ปวดท้อง การมองเห็นผิดปกติ หรือความดันโลหิตต่ำ เป็นต้น


อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้อย่างไร

การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเกิดจากการกระตุ้นทางเพศ การกระตุ้นทางกาย เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขณะนอนหลับหรือหลังตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้า ซึ่งกลไกสำคัญคือการที่มีกระแสเลือด(blood flow)เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อฟองน้ำ Corpus cavernosum และ Corpus spongiosum กล่าวคือ ขณะที่องคชาตแข็งตัว หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อฟองน้ำจะขยายตัว เกิดการตึงตัวขึ้นของกล้ามเนื้อฟองน้ำแล้วไปกดเบียดหลอดเลือดดำไม่ให้ไหลเวียนออกไปจากองคชาต ซึ่งการคั่งของกระแสเลือดในองคชาตนี้เองที่ทำให้อวัยวะเพศชายรักษาความแข็งตัวไว้ได้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์

โปรแกรม HYPER SHOCKWAVE 25Hz ช่วยให้ “สู้ทั้งคืนตื่นถึงเช้า” ได้อย่างไร

Extracorporeal shockwave (ESW) คือ คลื่นกระแทกภายนอกร่างกายที่มีรูปแบบการทำงานแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับระดับความหนาแน่นของพลังงาน (energy density) ดังต่อไปนี้

 • Extracorporeal shockwave ที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูง(High energy density ESW) มุ่งเน้นที่ “Mechanical damage characteristics” ดังนั้นจึงนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาคนไข้โรคนิ่ว (stones) เป็นต้น
 • Extracorporeal shockwave ที่มีความหนาแน่นของพลังงานปานกลาง(Medium energy density ESW) คลื่นกระแทกระดับนี้มีคุณสมบัติต่อต้านการอักเสบ(anti-inflammatory function)และมักถูกใช้ในการรักษาคนไข้ในแผนกศัลยกรรม ยกตัวอย่างเช่น ถุงหล่อลื่นบริเวณข้อต่ออักเสบ(Synovial bursitis) และ Non-binding fracture เป็นต้น
 • Extracorporeal shockwave ที่มีความหนาแน่นของพลังงานต่ำ(Low energy density ESW) หรือ LI-ESWT คลื่นกระแทกรักษาระดับนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ได้(Neovascularization) และส่งผลให้มีกระแสเลือดไปเลี้ยงอวัยวะปลายทางเพิ่มมากขึ้น(improve blood supply) รวมถึงอวัยวะเพศของคุณผู้ชายด้วย

จากการศึกษาทั่วโลกพบว่าสาเหตุของการเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ(Erectile Dysfunction) ที่สำคัญคือการทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือดที่ผิดปกติ(vascular endothelial function disorder) ซึ่งการรักษาด้วย low-intensity extracorporeal shock wave(LI-ESWT) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลงลึกผ่านผิวหนังเข้าไปกระตุ้นการหลั่งของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลอดเลือด (angiogenesis-related factors) ยกตัวอย่างเช่น vascular endothelial growth factor(VEGF) ทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ๆ ออกมามากขึ้น(vascular regeneration) เรียกว่า “Penile revascularization therapy” ส่งผลให้มีกระแสเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อฟองน้ำของอวัยวะเพศชายเพิ่มมากขึ้น องคชาตของคุณผู้ชายจึงสามารถรักษาความแข็งตัวไว้ได้ “นานทั้งคืน ตื่นถึงเช้า”

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Low energy density ESW(LI-ESWT) ในการรักษาคนไข้โรครองช้ำ(Plantar fasciitis), เอ็นข้อเท้าอักเสบเรื้อรัง(Chronic ankle sprain), ข้อไหล่ติด(Frozen shoulder), เอ็นร้อยหวายอักเสบ(Achilles tendinopathy), เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง(Chronic tendinitis), เอ็นข้อศอกอักเสบ(Tenis/Golfer syndrome), เอ็นกล้ามเนื้อสะบักอักเสบ(Chronic Rotator cuff syndrome), เอ็นนิ้วโป้งอักเสบ(De Quervain’s Disease) หรือนิ้วล็อก(Trigger finger) ได้อีกด้วย

 • Shockwave กระจายผ่านผิวหนังไปยังอวัยวะเป้าหมาย
 • กระตุ้นเซลล์และการหลั่งของ Growth factor
 • เซลล์แบ่งตัวและสร้างหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น
 • เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศมากขึ้น
 • อวัยวะเพศรักษาความแข็งตัวไว้ได้นานมากขึ้น


Focal zone คืออะไร…ทำไมถึงสำคัญ

Focal zone คือ บริเวณที่คลื่นกระแทกรักษามีความเข้มข้นไปสะสมอยู่สูงที่สุด(maximum intensity) ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถของ shock wave ในการทะลุผ่านผิวหนังลงไปยังอวัยวะเป้าหมาย โดยขนาดของ Focal zone ที่เหมาะสมในการรักษาด้วยคลื่นกระแทก Focus Shockwave Therapy(FSWT) คือ 5 x 35 mm


ข้อดีของการรักษา Erectile dysfunction ด้วย HYPER SHOCKWAVE 25Hz

 • เป็นทางเลือกใหม่ที่ดีสำหรับคนไข้ที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ(Erectile dysfunction) และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา(Failure to medication)
 • ช่วยให้ Sexual performance ดียิ่งขึ้น
 • ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคน)
 • เป็นหัตถการที่ไม่ทำให้คนไข้เจ็บ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ ยาชา, ยาแก้ปวดหรือยานอนหลับใดๆ ก่อนทำหัตถการ
 • ไม่ต้องพักฟื้น(no downtime)
 • ไม่พบผลข้างเคียงหลังทำหัตถการ
 • สามารถทำซ้ำได้ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จำนวน 6-8 ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด


HYPER SHOCKWAVE 25Hz …ต้องที่ THE KLINIQUE 

 • มีเทคโนโลยี Focus Shockwave Therapy ที่ได้มาตรฐาน CE Mark
 • พัฒนามาตรฐานการรักษาและเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้
 • องค์ประกอบของโปรแกรม HYPER SHOCKWAVE 25Hz
  • มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถปล่อยคลื่นกระแทกได้อย่างน้อย 3 ล้าน Shocks
  • Focal zone size 5 x 35 mm
  • ใช้ความถี่ได้สูงถึง 25 Hz
  • ความลึก 0-65 mm

  • มี Standard accessories มากถึง 3 Coupling pads (S,M,L)

 • มีการประเมินปัญหาของคนไข้รายบุคคล(Personalization)ทั้งก่อนและหลังทำหัตถการคลื่นกระแทกรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถแก้ไขปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวของคนไข้ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด


คำแนะนำหลังได้รับการรักษาด้วย Shock wave 25Hz

 • ไม่ต้องพักฟื้น
 • 70-90% คอนเฟิร์มความแข็งกลับคืนมา อึดทน ชะลอการหลั่ง
 • ควรได้รับการรักษา สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จำนวน 6-8 ครั้ง
 • สามารถทำซ้ำได้ (ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์)

THE KLINIQUE

THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์) ผู้นำอันดับ 1 นวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าและลดริ้วรอย ระดับเอเชียแปซิฟิค ตอบโจทย์ทุกศาสตร์ความงามให้กับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของตัวเอง เน้นประสิทธิภาพการรักษาจากการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานสหรัฐอเมริกา USFDA และยุโรป ทั้งนี้ด้านการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ดูแลรูปร่าง ปัจจุบัน THE KLINIQUE มีเทคโนโลยีท่ีดีที่สุด และได้รับมอบรางวัลผ้นำอันดับ 1 ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติทําให้เดอะคลีนิกค์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรา