โปรแกรม Filler ริมฝีปาก นิยามของคนปากสวย

ริมฝีปากเป็นอวัยวะที่สำคัญในการแสดงออกทางสังคมและมีผลต่อแรงดึงดูดทางเพศเป็นอย่างมาก ซึ่งกายวิภาคของริมฝีปากที่สวยงามนั้นประกอบไปด้วย

 • มองเห็น white line ระหว่างเยื่อบุ(mucosa)และผิวหนัง(skin) ชัดเจน
 • มี Cupid’s bow เป็นรูปร่าง “V” shaped
 • เนื้อปากอวบอิ่ม(Fulfilled medial tubercle and vermillion)
 • ขอบปากมีทิศทางชี้ขึ้น(Ascendant line in the oral commissures)

โดยสัดส่วนทองคำระหว่างริมฝีปากบน:ริมฝีปากล่าง เท่ากับ 1:1.618

Anatomyของริมฝีปากที่น่าสนใจ

 • ริมฝีปากบนบางกว่าริมฝีปากล่าง
 • ริมฝีปากบนมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยกว่าริมฝีปากล่าง
 • กล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของริมฝีปากคือ orbicularis oris muscle
 • ไฟเบอร์รอบริมฝีปากมีหน้าที่เป็นหูรูดของปาก(sphincter function)
 • กล้ามเนื้อโดยรอบปากอื่นๆ ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ในการแสดงสีหน้าที่แตกต่างกันออกไป
  • กล้ามเนื้อแห่งการยกริมฝีปากขึ้น(Levators)
   • labii superioris alaeque nasi levator muscles
   • labii superioris levator muscles
   • zygomatic minor and major muscles
   • risorius muscles
  • กล้ามเนื้อแห่งการดึงริมฝีปากลง(Depressors)
   • Depressor anguli oris muscles
   • Depressor labii inferioris muscles
   • Mentalis muscles
  • หลอดเลือดที่เลี้ยงริมฝีปากบนและล่าง คือ superior labial arteries และ inferior labial arteries ตามลำดับ ซึ่งทั้งสองแขนงอยู่ในชั้น submucosa และแตกสาขาออกมาจากหลอดเลือดแดง facial artery
  • เส้นประสาทรับรู้ความรู้สึก
   • ริมฝีปากบน คือ infraorbital nerve
   • ริมฝีปากล่าง คือ mental nerve
  • เส้นประสาทสั่งการกล้ามเนื้อ
   • orbicularis oris: buccal branches ของ facial nerve
   • กล้ามเนื้อโดยรอบอื่นๆ: buccal หรือ marginal branches ของ facial nerve
 •  

เหมาะกับใครบ้าง?

 • ปัญหารูปร่างของริมฝีปากนั้นขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคน ควรได้รับการประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง static และ dynamic situations
 • คนไข้อายุน้อยที่ต้องการความพุ่งของริมฝีปาก(lip augmentation)
 • คนไข้สูงอายุมักจะมีทั้งปัญหา volume ของริมฝีปากที่ลดลงและมีร่องลึกบริเวณรอบปาก(perioral radial grooves) ดังนั้นการฉีดfillerริมฝีปากจึงเหมาะกับคนไข้สูงอายุที่ต้องการเพิ่ม volume ของริมฝีปาก ซึ่งควรได้รับการแก้ไขร่องลึกรอบปากร่วมด้วย

มีเทคนิคอะไรบ้าง?

 • การฉีด filler บริเวณริมฝีปากค่อนข้างเจ็บ ดังนั้นการฉีดยาชา(nerve blocking)จึงควรกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
 • ริมฝีปากบน: ฉีดยา block infraorbital nerve ตามด้วยฉีด lidocaine เข้าไปในชั้น submucosa ทั้งด้านนอกและด้านในต่อ frenulum linguae
 • ริมฝีปากล่าง: ฉีดยา block mentalis nerve ตามด้วยฉีด lidocaine เข้าไปในชั้น submucosa
 • Intraoral approach เจ็บน้อยกว่า transcutaneous approach
 • หลังจากฉีดยาชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มฉีดโดยเริ่มจาก Cupid’s bow หรือ oral commissure
 • แนะนำให้ฉีดแบบ Retrograde injection มากกว่า serial techniques เพราะ serial techniques อาจทำให้เกิดจุดเลือดออกหรือรูปร่างของริมฝีปากที่ไม่เป็นสัดส่วน
 • ฉีดขอบของริมฝีปากด้วย collagen เพื่อเลียนแบบ white line ที่เป็นธรรมชาติ
 • ฉีดเติมความพุ่งของ vermillion ด้วย hyaluronic acid โดยต้องคำนึงถึงโครงสร้างของฟันร่วมด้วยเสมอ
 • ฉีดเติมความพุ่งของ tubercle ด้านในจนได้รูปปากที่สวยงาม

THE KLINIQUE

THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์) ผู้นำอันดับ 1 นวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าและลดริ้วรอย ระดับเอเชียแปซิฟิค ตอบโจทย์ทุกศาสตร์ความงามให้กับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของตัวเอง เน้นประสิทธิภาพการรักษาจากการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานสหรัฐอเมริกา USFDA และยุโรป ทั้งนี้ด้านการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ดูแลรูปร่าง ปัจจุบัน THE KLINIQUE มีเทคโนโลยีท่ีดีที่สุด และได้รับมอบรางวัลผ้นำอันดับ 1 ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติทําให้เดอะคลีนิกค์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรา