Emsculpt NEO

สร้างกล้ามเนื้อ เบิร์นไขมัน กระชับผิว

"ซิกแพคมา กล้ามชัดได้ทุกส่วน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แก้ปัญหาได้มากกว่าเดิม"

Emsculpt NEO นวัตกรรมหนึ่งเดียวที่ได้รับรองประสิทธิภาพและมาตรฐาน US FDA โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี HIFEM® (High Intensity Focused Electro-Magnetic field) ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาจนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วน พร้อมไปกับการเร่งสลายไขมันสะสมได้สูงสุด เหมือนการหดเกร็งกล้ามเนื้อ 20,000 ครั้งในเวลาเพียง 30 นาที จึงสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มได้ถึง 16% ลดไขมันได้ 19% และยังให้การรักษามาแล้วมากกว่า 500,000 ครั้งทั่วโลก

Emsculpt NEO เหมาะสำหรับ

EMSCULPT สร้างกล้ามเนื้ออย่างจำเพาะด้วยเทคโนโลยี US FDA

ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี HIFEM® ที่อยู่ในโปรแกรม Emsculpt NEO จะทำหน้าที่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง แบบเฉพาะจะจง (High Intensity Focused Electro-Magnetic field) ซึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังกล้ามเนื้อได้กว้างและลึก ทำให้การกระตุ้นเกิดขึ้นได้ครอบคลุมกล้ามเนื้อเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อเป็นจังหวะต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 30 นาที

การหดตัวของกล้ามเนื้อปกติจะเกิดจากที่มีแรงกระตุ้นของคลื่นประสาทที่มากพอ ส่งผ่านเส้นประสาทสั่งการ(Motor neurons) ในสมองมายังกล้ามเนื้อแล้วกระตุ้นให้เกิดการหดตัว ซึ่งการหดตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้จะไม่สามารถกระตุ้นเส้นใยของกล้ามเนื้อให้ทำงานเต็มที่ได้ครบทุกส่วน จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี HIFEM® ซึ่งเป็นทางลัดในการส่งพลังงานไปกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อได้โดยตรง ทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อแบบ Supramaximal Muscle Contraction ซึ่งเป็นการหดเกร็งตัวอย่างสูงสุดของกล้ามเนื้อ โดยที่การออกกำลังกายธรรมดาไม่สามารถทำได้

Emsculpt NEO กล้ามแน่น หุ่นลีนใน 30 นาที

เทคโนโลยี HIFEM® จะสามารถสั่งการอย่างจำเพาะผ่าน Motor Neurons ไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวได้เต็มที่และถึงจุดสูงสุดที่ร่างกายสามารถทำได้ หรือ กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัว 100% (Supramaximal Muscle Contraction) ซึ่งการออกกำลังกายตามปกติ ร่างกายจะสามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดเกร็งได้เพียง 40-60% เท่านั้น

โดยกระบวนการนี้ของ Emsculpt NEO จะกระตุ้นให้มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้สูงถึง 20,000 ครั้ง ในเวลา 30 นาที ซึ่ง Supramaximal muscle contraction จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 รูปแบบ คือ การเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นของมัดกล้ามเนื้อ (Muscle Hypertrophy) และการสร้างจำนวนเส้นใยกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นภายในมัดกล้ามเนื้อ (Muscle Hyperplasia) นอกจากนั้นกระบวนการดังกล่าวยังเหนี่ยวนำให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาการเผาผลาญ (Metabolic reaction) ของเซลล์ไขมัน และทำให้เซลล์ไขมันเกิดการสลายตามธรรมชาติ (Apoptosis) ชั้นไขมันสะสมใต้ผิวหนังจึงลดลง เผยให้เห็นลายมัดกล้ามเนื้อที่ชัดเจน และสวยงามมากขึ้น

สามารถทำ Emsculpt NEO บริเวณใดได้บ้าง

ความรู้สึกขณะได้รับการรักษาด้วย Emsculpt NEO

กล้ามเนื้อจะถูกกระตุ้นให้เกิดการหดและคลายตัวเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องเหมือนการออกกำลังกายหนัก ๆ เฉพาะส่วน ขณะทำสามารถนอนพักสบาย ๆ และหลังการทำบริเวณที่รักษาจะไม่มีบาดแผลใด ๆ ไม่มีรอยช้ำบวม และสามารถไปทำกิจกรรมตามปกติได้ทันที แม้แต่ไปออกกำลังกายในฟิตเนส

ผลลัพธ์ของการรักษาด้วย Emsculpt NEO

มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 16% ไขมันลดลง 19% , ลดการแยกของกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ 11% (กรณีคุณแม่หลังคลอด) , กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง มีโทน และเห็นลายกล้ามเนื้อที่ชัดเจนขึ้น , การสร้าง Six-Pack, V-Line และ 11-Line ประสบความสำเร็จมากขึ้น , กล้ามเนื้อก้นกระชับ ไม่หย่อนคล้อย ทำให้ก้นเด้งและงอนสวยได้รูป , ต้นแขน และต้นขาเฟิร์มกระชับ ไม่ย้วย , มีความสามารถในการออกกำลังกายได้ดีขึ้น

*แนะนำให้ทำการรักษาตามโปรแกรมที่แพทย์แนะนำ คือ ทำติดต่อกัน 4 ครั้งขึ้นไป ในแต่ละครั้งห่างกัน 2-3 วัน และเมื่อทำครบคอร์สแล้ว สามารถเว้นระยะห่างได้ 1 เดือนในการกลับมาเริ่มทำคอร์สเซ็ตใหม่*

*เว้นระยะห่างได้ 1 เดือนในการกลับมาเริ่มทำคอร์สเซ็ตใหม่*

ผลลัพธ์ของการรักษาด้วย Emsculpt NEO

**หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ**

เนื่องจาก EMSCULPT เป็นการรักษาที่ไม่มีบาดแผลใดๆ ภายหลังการรักษาคุณจึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันปกติได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องพักฟื้นผิว อย่างไรก็ควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อคุณจะได้มีรูปร่างที่ได้สัดส่วนที่ดีอย่างชัดเจนยาวนาน
การทำ Emsculpt NEO เพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันตามคำแนะนำของแพทย์คือการทำบริเวณละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 2-3 วัน เมื่อครบคอร์สแล้วควรเว้นประมาณ 1 เดือนจึงจะเริ่มมาทำคอร์สใหม่ในบริเวณเดิมได้ โดยคุณสามารถทำ Emsculpt NEO เพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ซึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่มีมวลกล้ามเนื้อมากนักอาจสามารถทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อให้การสร้างกล้ามเนื้อ กล้ามแขน สร้าง Six Pack ปั้นก้นกลมเด้ง เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
แน่นอนอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายเป็นการสร้างพื้นฐานให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อมีจำนวนมากกว่าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายอยู่แล้ว และการทำ Emsculpt NEO ก็จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ชัดขึ้น สวยขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักมาสักระยะหนึ่ง เมื่อใช้ Emsculpt NEO จึงทำให้เห็นผลลัพธ์ไลน์กล้ามเนื้อชัดจนขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ และการทำเพียง 1 คอร์สก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อสวยชัดไปได้อย่างยาวนาน แต่สำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยล่ะ การทำ Emsculpt NEO สามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ไหม?
ประเภท 1 คือ คนที่ไม่เคยออกกำลังกายแต่มีมวลไขมันในร่างกายไม่เยอะ เมื่อทำ Emsculpt NEO พลังงานของเครื่องสามารถลงลึกผ่านชั้นผิวหนังและชั้นไขมันไปกระตุ้นกล้ามเนื้อได้อย่างเฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดการสร้างมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นและจะค่อยๆ เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็แน่นอนว่าอาจเห็นช้ากว่าคนที่มีการออกกำลังกายเป็นประจำอยู่ดี คำแนะนำคือควรทำ Emsculpt NEO จำนวน 2-3 คอร์สขึ้นไปในครั้งแรก และหมั่นเข้ามาดูแลต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและอยู่กับคุณได้อย่างยาวนานค่ะ และหากมีเวลาว่างก็ควรทำควบคู่กับการออกกำลังกายจึงจะดีที่สุดนะคะ

ประเภทที่ 2 คือ คนที่ไม่เคยออกกำลังกายและมีมวลไขมันในร่างกายเยอะ หากเลือกใช้ Emsculpt NEO เพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้ออาจทำให้เห็นผลลัพธ์ได้น้อยกว่า เนื่องจากพลังงานสามารถลงลึกใต้ผิวได้ประมาณ 7-10 ซ.ม. ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วต่อการกระตุ้นกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่มีมวลไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่สำหรับคนที่มีมวลไขมันเยอะอาจทำให้พลังงานของ Emsculpt NEO เข้ากระตุ้นถึงชั้นกล้ามเนื้อได้น้อยกว่า จึงทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ไม่ดีเท่ากับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำและคนที่มีมวลไขมันน้อยนั้นเองค่ะ คำแนะนำในการสร้างกล้ามเนื้อก็คือการลดมวลไขมันออกจากร่างกายเสียก่อน อาจด้วยวิธีการออกกำลังกาย, กำจัดไขมันด้วยความเย็น New Coolsculpting, โปรแกรมลดน้ำหนัก Weight Expert หรือการดูดไขมัน Vaser HD แล้วจึงสร้างกล้ามเนื้อด้วย Emsculpt NEO ก็จะช่วยให้เห็นผลลัพธ์มวลกล้ามเนื้อสวย ผิวเฟิร์มที่ดีที่สุดได้ค่ะ
1. กระบวนการที่คล้ายกับการออกกำลังกาย Emsculpt NEO เป็นเครื่องสร้างกล้ามนื้อและเผาผลาญไขมัน โดยกระบวนการคือการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวติดต่อกันมากกว่า 20,000 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 นาที กระกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญไขมันไปพร้อมๆ กัน จึงทำให้กล้ามเนื้อที่ได้จากการทำ Emsculpt NEO มีความชัดเจน สวยงามเป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกับการออกกำลังกาย

2. นวัตกรรมความงามที่คิดมาเพื่อสุขภาพ Emsculpt NEO ถือแป็นนวัตกรรมการสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันที่ช่วยในเรื่องของรูปร่าง รูปทรงกล้ามเนื้อที่สวยงาม และช่วยให้สุขภาพดีควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากร่างกายที่มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและมวลไขมันที่ลดลงจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงในหลายๆ ด้าน ทั้งการช่วยลดไขมันในช่องท้องที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเสี่ยงโรคร้าย ลดความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ช่วยลดอาการปวดหลังซึ่งเป็นผลลัพ์ที่ได้มาจากการที่กล้ามเนื้อหน้าท้องเพิ่มขึ้น ช่วยให้สุขภาพดีได้จากร่างกายที่แข็งแรงอย่างแท้จริง

3. เครื่องแท้ เครื่องเดียวในประเทศไทย ในกลุ่มเครื่องสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมัน Emsculpt NEO ได้รับการรับรองจาก US FDA ซึ่งถือว่าเป็นการการรันตีว่าความโดดเด่นของ Emsculpt NEO ในทุกข้อที่กล่าวมาสามารถทำให้เห็นผลลัพธ์ได้จริง เพราะการที่จะได้รับการรับรองจาก US FDA หรืออองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ผลลัพธ์จะต้องสามารถพิสูจน์ได้จริงเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในระสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อเลือกใช้ Emsculpt NEO เป็นตัวช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมัน
คุณแม่หลังคลอดส่วนใหญ่ประสบปัญหาหน้าท้องไม่กลับสู่สภาพเดิมก่อนตั้งครรภ์ เนื่องจากสรีระของร่างกายต้องถูกปรับให้ขยายออกเนื่องจากการมีบุตร และกล้ามเนื้อแกนกลางบริเวณหน้าท้องก็จะมีภาวะแยกออกจากกันทำให้เมื่อหลังจากคลอดแล้วหน้าท้องจึงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมถึงแม้ว่าน้ำหนักจะลดลงจนเท่ากับก่อนตั้งครรภ์ก็ตาม ซึ่งการทำ Emsculpt NEO สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างมวลกล้ามเนื้อและดึงกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แยกให้กลับมาชิดกันได้
หากคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ แล้ววันหนึ่งเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า หัวเข่า หรือที่จุดอื่นๆ จนทำให้ออกกำลังหายไม่สะดวก แต่ถ้าจะให้งดออกกำลังกายไปจนกว่าร่างกายจะกลับมาพร้อมอีกครั้งมวลกล้ามเนื้อที่อุตส่าสร้างมาอาจลดลงจนน่าใจหาย การใช้ตัวช่วยอย่าง Emsculpt NEO ก็สามารถเข้ามาช่วยกระตุ้นมวลกล้ามเนื้อของคุณให้เพิ่มขึ้นและแข็งแรงอยู่เสมอได้ รวมถึงคนที่มีอายุมากและไม่ควรออกกำลังกายหนักๆ การใช้ Emsculpt NEO ก็สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ลดความเสี่ยงการเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้อีกด้วย
อีกหนึ่งความพิเศษของ NEmsculpt NEO นอกเหนือจากการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็คือการช่วยเผาผลาญไขมัน จากการที่กระบวนการกระตุนกล้ามเนื้อนั้นก็สามารถช่วยให้เกิดกระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบลิซึ่มได้เช่นกัน ดังนั้น Emsculpt NEO จึงสามารถช่วยเผาผลาญไขมันได้คล้ายกับการออกกำลังกาย และสามารถช่วยเผาผลาญไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) ต้นเหตุของการอ้วนลงพุง โรคร้ายอย่างไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ และอีกหลายโรคที่มีสาเหตุมาจากไขมันในช่องท้อง โดยไขมันชนิดนี้ไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยนวัตกรรมการสลายไขมันด้วยความเย็น หรือการดูดไขมัน มีเพียงการควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและใช้ตัวช่วยอย่าง Emsculpt NEO ที่สามารถทำให้คุณมีหุ่นสวยพร้อมทั้งสุขภาพที่ดีได้

"รีวิวความประทับใจ Emsculpt NEO จากผู้ใช้บริการจริง "

Contact us

THE KLINIQUE

Open Daily : 10:00 - 20:00

Call Center : 080-000-9800 , 088-887-8900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม