Nose Reconstruction

จมูกสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

ศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลี ซึ่งเป็นเทคนิคการศัลยกรรมที่เน้นที่สร้างสรรค์จมูกให้มีความโด่งและเรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

Nose Reconstruction คือ การศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลี (Korean Nose Surgical Technique) ซึ่งเป็นเทคนิคการศัลยกรรมที่เน้นที่สร้างสรรค์จมูกให้มีความโด่งและเรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับรูปหน้า ช่วยเสริมให้ใบหน้ามีมิติโดดเด่นมากขึ้น โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ออกแบบรูปทรง ของจมูกและรูปแบบการผ่าตัดให้เหมาะสมโดยเฉพาะแต่ละบุคคล

Nose Reconstruction ศัลยกรรมเสริมจมูกเหมาะสำหรับ?

ข้อดีของ Nose Reconstruction ​ศัลยกรรมเสริมจมูก

ขั้นตอนการทำ Nose Reconstruction ศัลยกรรมเสริมจมูก

ผลการรักษาด้วย Nose Reconstruction ศัลยกรรมเสริมจมูก

**หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ**

Contact us

THE KLINIQUE

Open Daily : 10:00 - 20:00

Call Center : 080-000-9800 , 088-887-8900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม