อย่าเพิ่งตัดสินใจ ทำศัลยกรรม หากคุณยังไม่ได้ทำเช็คลิสต์นี้

การตัดสินใจเสริมความงามนั้น อาจมีเหตุและปัจจัยที่แตกต่างกัน หากจะแบ่งได้เป็นประเด็นหลักๆ อาจจะแบ่งได้ตามเหตุ และ ปัจจัยได้ดังนี้

1.เพื่อเสริมเติมแต่ง เสริมสร้างความมั่นใจทางบุคลิกภาพ อาทิ การปรับรูปหน้า แก้ไขทรงจมูก หรือปรับรูปร่างด้วยเทคนิคต่าง ๆ

2.การศัลยกรรม เพื่อแก้ไข ส่วนที่เสียหาย หรือบกพร่อง เช่น การปรับแต่งเอาไขมันชั้นตา ออกกรณีหนังตาตกในผู้สูงอายุ หรือ การเสริมจมูก อันเกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

ดังนั้นวัตุประสงค์ของการ ตัดสินใจทำศัลยกรรม ของแต่ละบุคลลจึงค่อนข้างจะแตกต่างกัน แต่ความคาดหวัง หลังจากการทำศัลยกรรมนั้น ย่อมมีเป้าหมายเดียวกันคือ ศัลยกรรมที่เราตัดสินใจทำนั้นจะให้ผลลัพธ์ เป็นที่น่าพึงพอใจและไม่มีการแก้ไขรอบที่ 2 เพราะหากมีกรณีการแก้ไขเกิดขึ้นแล้วนั้น นอกจากเรื่องของการต้องเสียเวลา เจ็บตัวรอบที่สอง แล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีก เป็นปัญหาที่ตามมา

การตัดสินใจทำศัลยกรรม จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาให้ดี และการเลือกสถานเสริมความงามที่มีมารตฐาน และความปลอดภัยในการทำศัลยกรรม จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราควรที่จะสามารถตรวจสอบที่มา ที่ไป ของคลินิก สถานเสริมความงาม ตลอดจนทีมแพทย์ได้ว่า บุคคลที่มาเสริมความความงามให้เรานั้นจบสาขาใด มีความถนัดเฉพาะทางในเรื่องใด มาตรฐานของคลินิกมีอะไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้น้อยที่นักที่จะสามารถตรวจสอบได้ ปัจจัยที่เราตัดสินใจเลือกคลินิกแต่ละที่จึงมีข้อจำกัดในการเลือก ที่ไม่ตรงจุด ทุกที่มักจะแข่งกันที่การลดแลกแจกแถม แต่ สิ่งเหล่านั้นคือปลายทาง เพราะปัจจัยหลักที่เราตัดสินใจทำศัลยกรรมเพราะเราอยากแก้ไขจุดบกพร่อง เสริมบุคลิกภาพ และความมั่นใจ สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงจึงเป็นเรื่องของความชำนาญของทีมแพทย์ และความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดต่างหาก สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยหลัก

เพราะการเสริมความงามต้องไม่หวังโชคช่วย เพราะหากโชคร้าย เลือกผิดที่จะเป็นอย่างไร? ปัญหาที่จะตามมาก็กลายเป็นพิษศัลยกรรม ศัลยกรรมที่ไม่ปลอดภัย บางรายแก้ไขได้ บางรายแก้ไขไม่ได้ทำให้เสียโฉมไปตลอด หรือหากร้ายแรงกว่านี้ อาจส่งผลถึงชีวิต จากการไปเข้าคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจ ทำศัลยกรรม หากคุณยังไม่ได้ทำเช็คลิสต์นี้ โดยเราจะขอแบ่งขั้นตอนการทำแบบสำรวจ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : สำรวจตัวเอง สำรวจความพร้อมของเราก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรม  

1.สำรวจความต้องการทำศัลยกรรมนั้น เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องในปัจจัยของการเสริมความงาม หรือ แก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต

2.หากการทำศัลยกรรม นั้น ๆ จุดประสงค์คือเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต เช่น การเสริมจมูกจากอุบัติเหตุ นั้นถือเป็นสิ่งจำเป็น

3.หากการศัลยกรรมนั้น ๆ เป็นไปเพื่อการเสริมบุคลิกภาพ เสริมความมั่นใจ เหตุและปัจจัยนี้อาจไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการศัลยกรรม การตัดสินใจทำด้วยเหตุและปัจจัยนี้ บางท่านอาจมองข้ามไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องของบุคลิกภาพ และความมั่นใจ ส่งผลต่อต่อจิตใจ ตลอดจนการเข้าสังคม ไม่มากก็น้อยเลย สิ่งที่พึงระวังสำหรับผู้ที่ตัดสินใจด้วยเหตุและปัจจัยในข้อนี้คือ ต้องไม่ตัดสินด้วย กระแสนิยม และ คาดหวังให้เหมือนดังภาพตัวอย่างจนเกินไป เพราะ การแก้ไขจุดบกพร่องนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน

เมื่อตัดสินที่จะทำศัลยกรรมแน่นอนแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการตอนของการศึกษาหาข้อมูลรอบด้าน ทั้งก่อนทำ และหลังทำ สิ่งที่ควรต้องทราบ และ ต้องเตรียมตัวนั้นมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาหาข้อมูลรอบด้าน

            1.ศึกษาหาข้อมูลวิธีและขั้นตอนการทำศัลยกรรม ว่ามีแบบ ใดบ้าง และแบบไหนที่คาดว่าจะเหมาะกับเรา ควรจะหาแบบในใจไว้ 1-3 แบบ เพื่อนำข้อมูลนี้ไปปรึกษากับแพทย์ ในวันที่เราเข้ารับคำปรึกษา เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการทำศัลยกรรม

            2.ศึกษาเรื่องความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการทำศัลยกรรม เพื่อวางแผน เตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ และ หากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานต่าง ๆ อาจจะต้องวางแผนในการลางาน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพักฟื้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของการศัลยกรรมที่เราทำด้วย หากเป็นการผ่าตัดเล็ก ๆ และแพทย์มีความชำนาญ ก็จะใช้เวลาพักฟื้นค่อนข้างน้อย ก็เป็นได้

            3.ศึกษาหาข้อมูลของแพทย์ ดูสไตล์ความถนัด เทคนิคการทำ ดูความน่าเชื่อถือของแพทย์และสถานพยาบาล และการบริการการให้คำปรึกษา   ทั้งก่อนและหลังทำศัลยกรรม

ในส่วนนี้ เราสามารถสืบค้นข้อมูลแพทย์ได้ที่ เว็บไซด์ แพทย์สภาตลอด 24 ชม. www.tmc.or.th/check_md/   เพียงกรอกชื่อแพทย์ และนามสกุลของแพทย์ (สะกดให้ถูกต้อง) สามารถตรวจสอบแพทย์ได้ทันที หากมีข้อมูลก็แสดงว่าเป็นแพทย์จริง โดยจะแสดงทั้งชื่อ รูปร่างหน้าตา และสาขาความเชี่ยวชาญให้เห็นด้วย  

4.ค่าใช้จ่ายในการทำ และเงื่อนไขต่าง ๆในกรณีที่เกิดการแก้ไข ข้อนี้เราควรวางแผนเรื่องของงบประมาณให้ดี รวมถึงการพูดคุยให้ชัดเจน ก่อนที่จะตัดสินใจทำ เพราะหากผิดพลาดจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกินความจำเป็น

เมื่อเราทั้งสำรวจตัวเอง และศึกษาข้อมูลมาพร้อมแล้ว แน่นอนว่า ขั้นตอนต่อจากนี้ เราต้องฝากความหวังไว้กับ สถานเสริมความงามที่เราเลือก เราต้องมีความเชื่อมั่นในทีมแพทย์ หากเราได้ศึกษาหาข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดได้ และให้การศัลยกรรมเป็นไปด้วยความปลอดภัย จึงถือได้ว่าปัจจัยในการเลือกคลินิก หรือสถานเสริมความงาม จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ และทำให้การตัดสินใจทำศัลยกรรม ครบจบถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3  ปัจจัยในการเลือกคลินิก หรือสถานเสริมความงาม

1.ประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีวิสัญญีแพทย์ที่คอยดูแลตลอดการผ่าตัด ปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยหลัก ในการที่เราจะตัดสินใจ เลือกคลินิกหรือสถานเสริมความงาม เพราะหากขาดแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัด แล้วการเสริมความงามใดใดย่อมเกิดความเสี่ยงใน เรื่องของศัลยกรรมที่ผลลัพธ์ ตรงตามที่ตกลง

2.นอกเหนือจากทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้ว วิสัญญีแพทย์ที่ร่วมดมยา และคอยดูแลร่วมตลอดการผ่าตัดนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็น เราควรตรวจสอบ หรือสอบถามกระบวนการ 2 ข้อหลักนี้ก่อนรับบริการ เพราะในกรณีของวิสัญญีแพทย์ที่ดูแลตลอดการผ่าตัดนั้น จะมีเป็นบางคลินิกที่มีมาตรฐานสูง และบางคลินิกทั่วไปอาจจะไม่มีบริการในส่วนนี้

3.ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสถานที่และอุปกรณ์ของเราได้รับมาตรฐานโดยการตรวจสอบจากกรมสาธารณสุข

4.การบริการที่ตอบโจทย์ การดูแล ก่อนและหลังศัลยกรรม

5.ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุและผล

6.มีรีวิวที่น่าเชื่อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

7.การเดินทางที่สะดวก เพราะหลังจากที่ทำศัลกรรมแล้ว อาจจะช่วงที่แพทย์นัดเข้ามาดูแผล หรือตัดไหม ถอดเฝือก ตามประเภทของศัลยกรรมนั้น ๆ การเดินทางที่สะดวกใจกลางเมืองเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง

หากคุณได้ทำเช็คลิสต์มาจนครบขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้ว ไม่ว่าเหตุและปัจจัยในการตัดสินใจทำศัลยกรรมของคุณ ทั้งการผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่ก็ตาม เราสนับสนุนให้คุณได้รับการบริการที่คัดสรร และปลอดภัย ตลอดจนผลลัพธ์ที่ พึงพอใจ

ที่ THE KLINIQUE เรามีความพร้อมด้วยปัจจัยรอบด้าน ทั้งทีมแพทย์ นวัตกรรม การบริการด้วยมาตรฐานกึ่งโรงพยาบาล ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสถานที่และอุปกรณ์ของเราทุกชิ้นได้รับมาตรฐาน โดยการตรวจสอบจากกรมสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย

ตลอดจน พื้นที่ตั้งของ THE KLINIQUE ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่สะดวกต่อการเดินทาง ความพร้อมทั้งหมดนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ตอกย้ำให้เรา เป็น ศูนย์กลางการผ่าตัดศัลยกรรม ระดับต้นๆ ของเอเชีย ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่เราได้รับทั้ง สายของ Skin Laser และ สายของ Surgery Center

ที่ THE KLINIQUE มีความโดดเด่นด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 ด้วยประสบการณ์ของทีมอาจารย์แพทย์ THE  KLINIQUE  กว่า 15 ปีที่พัฒนาความรู้และเทคนิคด้านการแก้ปัญหาผิวอย่างจำเพาะอยู่เสมอ ร่วมกับการคัดสรรตัวยาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านได้ผลลัพธ์การรักษาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความพึงพอใจจนได้รับความไว้วางใจและทำให้คลินิกคว้ารางวัลหลายปีซ้อน โดยที่ THE KLINIQUE  เรามีทั้ง  อาจารย์ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประจำศูนย์ศัลยกรรม ทั้งคุณหมอที่เข้าเวรประจำ และ เวรนัด โดยสามารถสอบถามข้อมูลกับทางคลินิกได้โดยตรง อาทิ

  1. อาจารย์พญ. คิม ณัฐชา วามวาณิชย์ ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ดูแลได้ครบทั้งจมูกและดวงตา มีรีวิวมากมาย บอกต่อถึงความเชี่ยวชาญ จนเกิด #ลูกสาวหมอคิมเดอะคลีนิกค์  อาทิ ศัลยกรรมจมูก ด้วยเทคนิค Nose Reconstruction ปรับโครงสร้างใหม่ ยืดจมูกให้ทรงดูยาว สโลป ปลายพุ่งรับกับใบหน้า รูจมูกเรียวขึ้นโดยไม่ต้องตัดปีกจมูก ซึ่งเป็นที่อาจารย์แพทย์ที่มีคิวจองในการปรับแก้ดีไซน์จมูกยาวต่อเนื่อง และอีกหัตถการคือ ศัลยกรรมดวงตาด้วยเทคนิค Double Eyes Lock ชั้นตาหวาน  สไตล์เกาหลี ดูเป็นธรรมชาติ ไร้แผลกรีดยาว ก็ดูธรรมชาติและทำให้ตาธรรมดาดูหวานขึ้นได้อย่างชัดเจน พร้อมแก้ไขปัญหารูปได้ได้ทุกรูปแบบ
  1. อาจารย์นพ. หมั่นโถว พีรยะ กนกศิลป์  หรือที่สาวๆ หลายๆท่าน รู้จักกันดี จากที่ติดตามมาจากรีวิวคุณหมอจาก  #ลูกสาวหมอมุนเดอะคลีนิกค์ เรื่องการเสริมหน้าอก  เทคนิคของคุณหมอคือ จะมีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนผ่าตัด และโดดเด่นที่ออกแบบสรีระเฉพาะบุคคล จึงทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ใช้เวลาสั้น ประกอบกับเทคโนโลยีที่พร้อม ด้วย High Surgery Technique ผ่าตัดแผลเล็กที่สุด 13 มม. ทำให้เจ็บน้อย ระยะพักฟื้นสั้นเคลื่อนไหวได้ทันที และ บริการการดูดไขมันของคุณหมอมุนเอง ได้ยอมรับว่าเป็นการดีไซน์แบบ Body Contouringที่จัดทำการดูดไขมันจัดปั้นหุ่นให้คนที่อยากจะมีหุนที่ Perfect ได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้งานศูนย์ศัลยกรรมของ THE KLINIQUE ได้รับมาตรฐาน ทั้ง Vaser Smooth 2.2  , Bodytite, J Plasma เครื่องดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน มั่นใจได้ว่าปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ดีที่สุดอย่างแน่นอน ซึ่งทั้งหมดนี้แล้วแล้วเกิดจากความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพ ของทีมแพทย์ THE KLINIQUE ด้วยมาตรฐานของการผ่าตัด ที่ทาง THE KLINIQUE คือทุกหัตถการจะดำเนินการโดยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางเท่านั้น โดยมีวิสัญญีแพทย์ และทีมพยาบาล ร่วมดูแลตลอดการผ่าตัด แบบ 1 ต่อ 1 จึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการดูแลที่เหนือระดับ

ที่ THE KLINIQUE มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และได้รับมอบรางวัลผู้นำอันดับ 1 ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทําให้เดอะคลีนิกค์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ที่ THE KLINIQUE  เรามีการบริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการรอบด้าน โดยแพทย์เฉพาะทาง อาทิ 

  • การศัลยกรรมจมูก แบบ Nose Reconstruction คือ การศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลี (Korean Nose Surgical Technique) ซึ่งเป็นเทคนิคการศัลยกรรมที่เน้นที่สร้างสรรค์จมูกให้มีความโด่งและเรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับรูปหน้า ช่วยเสริมให้ใบหน้ามีมิติโดดเด่นมากขึ้น โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ออกแบบรูปทรง ของจมูกและรูปแบบการผ่าตัดให้เหมาะสมโดยเฉพาะแต่ละบุคคล
  • ศัลยกรรมตกแต่งดวงตา ทั้งการทำตาสองชั้น การตกแต่งหนังตา เปิดหัวตา เปิดหางตา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง ( Ophthalmology ) ซึ่งสาขาความเฉพาะทางนี้ Oculoplastic Specialist หรือ Ophthalmic Plastic and Reconstructive Specialist คือ จักษุแพทย์ เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญปัญหาโรคของเปลือกตา ท่อน้ำตา และโรคของเบ้าตา เป็นพิเศษ บางครั้งเราจะเรียกกลุ่มจักษุแพทย์เฉพาะทางเหล่านี้ทับศัพท์ว่า หมอเปลือกตา หมอท่อน้ำตา หรือ หมอเบ้าตา ตรงตามตัวได้เพื่อง่ายกับความเข้าใจ จึงมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าจักษุแพทย์โดยทั่วไป
  • บริการ ดึงหน้า ลดอายุ เทคนิคดึงหน้าซ่อนแผล Hollywood FaceLock ที่ทำให้ใบหน้าอ่อนวัยมากกว่า 10 ปี ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ของศัลยแพทย์เฉพาะทาง #รีวิวเสริมหน้าอกTHEKLINIQUE
  • THE KLINIQUE นำเข้า Lean Pocket พ็อกเก็ตสลายไขมันนวัตกรรมล่าสุดจากอเมริกา สลายไขมัน ลดไซส์ กระชับผิว ในขั้นตอนเดียว ผ่านการรับรอง US FDA ไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ทิ้งรอยช้ำหลังทำ เครื่องแท้รุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้การดูแลโดยผู้ชำนาญการด้านรูปร่าง

ทั้งนี้ที่ THE KLINIQUE  เรามีทีมแพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรม คอยให้คำปรึกษา ทั้งแบบที่เข้าเวรประจำ และ เวรนัด โดยสามารถสอบถามข้อมูลกับทางคลินิกได้โดยตรง

ที่  THE KLINIQUE ด้วยความพร้อมในทุกด้าน และความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์และผลการรักษาที่ดีที่สุด ทำให้ผู้เข้ารับบริการทุกคน สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน จึงเกิดการบอกต่อถึงความเชี่ยวชาญและบริการที่น่าประทับใจ เคสรีวิว ต่าง ๆ  ตลอดหลายปี ที่ ผ่านมา THE KLINIQUE จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า อีกทั้งยังได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากเหล่าเซเลป ดารานักแสดง มาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลความงามให้กับลูกค้าทุกรายที่เข้ารับบริการที่  THE KLINIQUE

ที่  THE KLINIQUE เราสนับสนุนทุกหลากหลาย ความสวยงามในแบบเฉพาะบุคลคล และทุกความแตกต่างควรได้รับความเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ประกอบอาชีพอะไร มีสถานะใด ทุกคนควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน  

 

ที่ THE KLINIQUE นอกเหนือจากที่เราให้บริการตอบโจทย์ทุกศาสตร์ความงามให้กับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของตัวเอง เน้นประสิทธิภาพการรักษาจากการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานสหรัฐอเมริกา USFDA และยุโรป แล้วนั้นเพื่อตอกย้ำ การเป็นศูนย์กลางของ Surgery Center การเดินทางมาที่ THE KLINIQUE จึงเดินทางสะดวก เพราะเราตั้งอยู่ใจกลางสยามแสควร์  ซอย7

เพราะความสวยของคุณคือความสุขของเรา ปัญหาและความกังวลของคุณ ให้เราช่วยดูแลที่ THE KLINIQUE ทั้งแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลเราพร้อมดูแลคุณ ด้วยมาตรฐานการบริการยกระดับความงาม ให้คุณได้สวยที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง หากสนใจเข้ารับคำปรึกษา สามารถติดต่อเราได้ที่

LINE : @thekliniquesurgery (มี@ด้านหน้า) หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/4ZZrfHH

Call Center : 080-0009800 , 088-8878900 , 082-3531999 , 083-5531999

THE KLINIQUE

THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์) ผู้นำอันดับ 1 นวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าและลดริ้วรอย ระดับเอเชียแปซิฟิค ตอบโจทย์ทุกศาสตร์ความงามให้กับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของตัวเอง เน้นประสิทธิภาพการรักษาจากการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานสหรัฐอเมริกา USFDA และยุโรป ทั้งนี้ด้านการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ดูแลรูปร่าง ปัจจุบัน THE KLINIQUE มีเทคโนโลยีท่ีดีที่สุด และได้รับมอบรางวัลผ้นำอันดับ 1 ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติทําให้เดอะคลีนิกค์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรา